ကညင်ဆီတိုင်

ကညင်ဆီတိုင်
ကညင်ဆီတိုင်သည် မြန်မာကျေးရွာ
များ၌ မီးထွန်းရန်နှင့်မီးမွှေးရန်အသုံးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်
သည်။ကညင်ပင်မှရသော ကညင်ဆီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကညင်ဆီကို ထုတ်ယူပုံမှာ တောတောင်၌ ပေါက်ရောက်
သော လုံးပတ်၅တောင်မှ၈တောင် အထိကြီးမားသည့်
ကညင်ပင်ကြီးတွင် အောက်ခြေအမြစ်မှ အထက်၃တောင်
ကွာခန့်၌ ပြက်၂ တောင်၊ စောက် ၂ တောင်ခန့် ဓါးပုဆိန်
နှင့် ထွင်းဖောက်၍ တွင်းဂလိုင်း တောင်ခန့် အကျယ်ရလျှင်၊
သစ်စသစ်ပေါက်များကို ဖယ်ရှင်း၍ သစ်ကိုင်းခြောက်
များဖြင့်မီးတိုက်ရသည်။ တစ်နေ့နှင့်တစ်ညဉ့် တိုက်သော်မီး
လောင်ပြီးတွင်းဂလိုင်ထဲသို့ ကညင်ဆီများ ယိုစီးကျသည်ကို
ခပ်ယူရသည်။အပင်ကြီးလျှင် ၅ ပိသာမှ ၇ ပိသာအထိ ရရှိ၍အပင်
ငယ်လျှင် ၂ပိသာမှ ၃ ပိသာအထိ ရရှိသည်။ ရသော
ကညင်ဆီကို ကြသောင်းဝါးကျည်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကျွဲချိုခွံဖြင့်
ဖြစ်စေ ထည့်ရသည်။ မြေအိုးဖြင့် မထည့်ရချေ။
ထိုနောက် ညောင်သား၊ ပေါက်သား၊ အောက်ချင်း စာ
သား၊ ကျည်သား၊ သရက်သား၊ သစ်ပင် အခြောက် အဆွေး
များကို ထုချေ၍ သစ်သားပျဉ်ပေါ်တွင် ကညင်ဆီနှင့် သမအောင် နယ်ကာသဘော့ရွက်ခြောက်တွင် သင့်ရုံ ထည့်၍
အရွက်ချင်းခေါက်အုပ်ပြီး လျှင်ဝါးနှီးဖြင့် လုံစွာ ၄-၅
ချက်စည်းရသည်။ ယင်းကို ကညင်ဆီတိုင်၊ ကညင်ဆီ
ထုပ်၊ ကညင်ဆီချောင်း ဟုခေါ်သည်။
ကညင်ဆီတိုင်၏ အရွယ်ပမာဏမှာ အရှည်သုံးမိုက်ခန့်၊
လုံးပတ်ဒင်္ဂါးပြားခန့် ရှိသည်။ ကညင်ဆီတစ်ပိသာလျှင် အ
တိုင် ၅ဝခန့်ရနိုင်သည်။ ကညင်ဆီကို နကျယ်ကောင်များ
ကြိုက်တတ်၍ ဝါးကျည်ကိုလုံစွာပိတ်ရသည်။ အဆို့မလုံသော်
ခိုဝင်နေသော နကျယ်ကောင်ထွက်၍ အတုပ်ခံရ လေ့ရှိသည်။
ကညင်ဆီ တစ်တိုင်လျှင် ပြား ၄ဝ-၅ဝ ခန့်ပေး၍ ဝယ်
ယူရသည်။ရှမ်းနှင့် ကရင်လူမျိုးတို့ အများအပြား လုပ်
ကိုင်ရောင်းချလေ့ရှိသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *